Geleenthede in TOERUSTING-AKSIES...

Gaan deur die onderstaande lys. Bid oor 'n paar keuses. Merk die Bedieningsarea(s) waar jy voel die Here jou moontlik wil gebruik en wat jou hart vinniger laat klop.

Vul jou besonderhede aan die einde in, en kliek op SUBMIT. Dis so maklik soos dit!

Indien jy nie seker is wat 'n bediening behels nie, kan jy net verder af loer vir 'n kort beskrywing van elk.

 

Dissipelland Span

Hierdie bediening is die Gemeente se ekwivalent van ’n Sondagskool/Kinderkerk en word tydens die tweede Erediens op ’n Sondagoggend in kwartaaltyd aangebied. Dissipelland is ’n plek waar kinders op hul vlak in die groot groep meelewend Erediens hou. Kinders van ongeveer 3 tot 12 jaar word hier bedien. Dissipelland is ook die plek waar kinders in kleingroepe op hul vlak uit die Woord leer, uitgedaag word, en gehelp word om praktiese toepassings te maak.

Visie: Dissipelland is die plek waar kinders in ons Gemeente uitgedaag word om voluit-volgelinge van Jesus te word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n Brandende verhouding met die Here Jesus hê;
 • Aktief eredienste bywoon.
 • Gratis opleiding wat van tyd tot tyd aangebied word, bywoon!
 • ’n Maandelikse beplannings vergaderings meemaak.
 • Bereid wees om deeglik voor te berei.

Algemeen: Behoorlike kennis van die Woord, en die praktiese toepassing daarvan op elke ouderdomsvlak word sistematies behandel. Die kurrikulum dek die hele Bybel in 'n periode van vier jaar. Dit is ontwikkel deur Dr John MacArthur en deur ons Gemeente na Afrikaans vertaal.

 

Pajamakerk Span

Hierdie bediening behels die aanbieding van ’n sinvolle program vir 3 – 10jariges wanneer ons DV weer met ons Aanddienste in die nuwe geboue hervat. Hierdie ouderdomsgroep neem saam met die res van die gehoor aan die lofprysing deel en wanneer die prediking begin, beweeg hulle na die Kinderkerk area vir ’n geestelike verrykende program op hul vlak. 

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat ons Aanddienste ook vir ons kleiner Dissipels ’n Geestelike Groei geleentheid sal wees. Hier word dieper gedelf in die oggend se les by Dissipelland met meelewende gesprekke, praktiese toepassings, gebed en handwerk. (Hierdie bediening is veel meer as ’n baba oppas diens – dit belê in die volgende generasie!)

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n Verhouding met die Here Jesus hê;
 • Aktief in die Gemeente betrokke wees en eredienste bywoon;
 • Van tyd tot tyd gratis Opleiding bywoon;
 • Hulself en hul les vooraf deeglik voorberei.

Algemeen: Omdat hierdie outjies vroeg op Sondagaande moet gaan slaap, kan hulle reeds klaar gebad en met hul pajamas die aanddiens bywoon. Dit maak die roetine later net soveel vinniger...!
Die ideaal sou wees om minstens agt persone in hierdie span te hê wat twee-twee ’n program aanbied met slegs een diensbeurt per maand.

 

Vakansie Program Span

Hierdie bediening behels ’n Span wat ’n spesiale program tydens skoolvakansies vir Laerskool Kinders aanbied. Dit word tydens ’n geskikte week (Maandag tot Vrydag) in die Junie- en Desember vakansies aangebied. Die program begin op ’n Maandagoggend en sluit af met ’n spesiale “konsert” op Vrydagaand. (Sodoende word veral die Ouers en families betrek EN BEDIEN!)

Visie: Die droom met hierdie bediening is om ’n alternatief te bied vir Laerskool outjies tydens die langer skoolvakansies. Buiten die pret en avontuur wat hierdie programme kenmerk, het dit by uitstek ten doel om Kinders met die Evangelie te bereik. BAIE kinders kom vir verskeie redes nie in ’n Kerk of Sondagskool nie. Hierdie is dikwels ’n enigste kans tot sinvolle Evangelisasie – veral omdat dit van ’n Maandag tot Vrydag aangebied word en behoorlike vertroue en verhoudings gevestig kan word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • passievol wees oor Kinder-evangelisasie;
 • bereid wees om vir ’n week “alles” in te sit;
 • weet dat dit 'n positiewe belegging van jou energie is;
 • in ’n span kan funksioneer;
 • dalk bereid wees om verlof te neem vir hierdie spesiale “sending” aksie;
 • vooraf opleiding en toerusting sal aangebied word.

Algemeen: Die program behels meelewende sang, poppekas, aktiwiteite, handvaardighede, toneelspel, speletjies, Bybellesse, memoriserings verse, DVD’s, springkastele en vele meer! Die Span wat dit aanbied bestaan uit Tieners, Werkende Jongmense, Volwassenes en selfs Senior Burgers! ’n Groot verskeidenheid opwindende Kurrikulums en programme is beskikbaar! Dis ’n onontginde bedieningsgeleentheid!

Dis ’n nog nuwe opwindende nuwe bedienings-geleentheid met ’n evangelisasie impak soos min! Daar is verskeie fasette van betrokkenheid: koördinering, organisering, spyseniering, sekuriteit, noodhulp, aanbieding van ’n aspek van die program, ens. Komaan! Dit kan nie so erg wees nie... Dis ’n week ’n jaar!!!

 

Skole Godsdiensonderrig

Hierdie bediening behels die onderrig van al die “REPLiKA” Leerders by Laerskool Kalie de Haas tydens die Godsdiensonderrig Periode op ’n Woensdag.

Dis ’n unieke geleentheid waartydens die skool elke Gemeente die vergunning bied om sy eie leerders vanuit ’n eie teologie te kom onderrig.

Visie: Die droom met hierdie bediening is om elke Leerder wat op een of ander wyse aan ons Gemeente verbonde is, op ’n kreatiewe wyse op hul vlak onderrig te bied in die mees basies vrae waarmee Jongmense oor Godsdiens worstel.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n Brandende verhouding met die Here Jesus hê;
 • nie ’n nuweling in die geloof wees nie;
 • ’n meelewende Lidmaat wees;
 • deur die Leiers gekeur word;
 • bereid wees om deeglik vir ’n les voor te berei;
 • beskikbaar wees op ’n Woensdag tussen 11:30 & 12:30 (skoolkwartaal).

 

Yster

Hierdie bediening behels ’n unieke mentorskap program spesifiek gemik op Hoërskool seuns.

Visie: Die visie is om toe te sien dat elke seun in die Gemeente ontwikkel as ’n Yster in die Hand van die Here: iemand wat as ’n Man van God sy plek in hierdie wêreld met vrymoedigheid kan volstaan, maar terselfdertyd vir die Here kan uitstaan!

1 Kor 16:13"Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." (OV)

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n volwasse man wees;
 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • bereid wees om een Vrydagmiddag per maand in hierdie bediening te belê.

Algemeen: Seuns ervaar dissipelskap terwyl hulle ook geleer word van jag, wapenhantering, enjins, motorfiets, quads, kosmaak, braai, oorleef, etiket, kleredrag, dating, seks, beroepe, visvang, sport... en om die Here voluit as Man te dien.

 

Satyn

Hierdie bediening behels ’n unieke mentorskap program spesifiek gemik op Hoërskool meisies.

Visie: Die visie is om toe te sien dat elke meisie in die Gemeente ontwikkel as ’n waardevolle stukkie Satyn in die Hand van die Here: ’n meisie wat haar plek in hierdie wêreld met vrymoedigheid kan volstaan, maar terselfdertyd vir die Here kan uitstaan!

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n volwasse Dame wees;
 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • bereid wees om een Vrydagmiddag per maand in hierdie bediening te belê.

Algemeen: Meisies ervaar dissipelskap terwyl hulle ook geleer word van modes, scrap booking, grimering, haar & velversorging, etiket, kleredrag, dating, seks, beroepe... en om die Here voluit as Dame te dien.

 

Kamp Personeel

Hierdie bediening behels om, as medewerker, verantwoordelikheid te neem om te help met die aanbieding van aspekte van die program, soos speletjies, sang en musiek, sekuriteit,

Sommige take sal direk met die kinders te doen hê; ander is weer “agter die skerms.” Personeel kan vooraf kies watter bydrae hulle in die program van die kamp kan lewer.

Dit vind plaas in noue samewerking met die persoon/span wat vir die organisasie en relings van die kamp verantwoordelik is.

Visie: Die visie met hierdie bediening is om die aanbieder van die kamp te ondersteun in die wye verskeidenheid kleiner take wat verrig moet word in die effektiewe aanbieding van ’n sinvolle program.

Hulp in hierdie area verseker dat die maksimale bedieningspotensiaal van die kamp bereik kan word: verrykte en veranderde lewens.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • gemaklik in ’n span kan saamwerk;
 • beskikbaar wees om voor die kamp betrokke te wees;
 • met die nodige beplanning en werksverdeling betrokke wees;
 • bereid wees om te help met die nodige voorbereidings;
 • beskikbaar wees om die volle duur van die kamp teenwoordig te ees;
 • verantwoordelikhede ten volle kan nakom;
 • verantwoordelik met kinders en jongmense kan omgaan...
 • of minstens geniet om in hul teenwoordigheid te wees.

Algemeen: Hierdie persoon sal as ’n span saam met die Kamp-koordineerder funksioneer en sal behulpsaam wees met beplanning en spesifieke verantwoordelikhede in die aanbieding van so ’n kamp.

 

Huwelik Verryking Kursus

Hierdie bediening behels die aanbieding van DVD-kursusse soos A Biblical Portrait of a Marriage deur Dr Bruce Wilkonson.

Visie: Die droom met hierdie bediening dat elke egpaar in ons Gemeente ’n gesonde en gelukkige huwelike sal beleef, gebaseer op God se ontwerp vir elke huwelik.

Die ideaal is dat hierdie kursus in ’n informele huislike atmosfeer aangebied word waar egpare as ’n groep die Kursus saam deurwerk, bespreek en mekaar ondersteun in die toepassing van waarhede wat behandel is.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • self in ’n gesonde huwelik betrokke wees;
 • bereid wees om die leiding van die groep en die fasilitering van die kursus te doen;
 • beskikbaar wees vir ’n twaalf weke verbintenis tot hierdie aanbieding;
 • bereid wees om ’n hulp-fasiliteerder te betrek om die druk te help verlig.

Algemeen: Materiaal wat in die kursus gebruik word is ’n reeks DVD’s met meegaande kursusmateriaal. Die kursusmateriaal is slegs in Engels beskikbaar; die fasilitering en besprekings vind gemaklik in Afrikaans plaas. Hierdie kursus word aangebied soos wat die behoefte ontstaan: verkieslik minstens een maal per jaar. Die kursus word oor ’n periode van 12 weke aangebied. Verkieslik moet hierdie aanbieding nie met ander Gemeentelike Veldtogte kompeteer nie.

 

Geloofs Toetse Kursus

Hierdie bediening behels die aanbieding van die DVD-kursus: The Testing of your Faith deur Dr Bruce Wilkonson.

Visie: Die droom met hierdie bediening dat elke volgeling van Jesus sal verstaan dat hierdie lewe ’n toets is, en dat die Here elke toets gebruik om ons geloof te bou en ons vir die Ewigheid voor te berei.

Die ideaal is dat hierdie kursus in ’n informele huislike atmosfeer aangebied word waar belangstellendes dit as ’n groep saam kan deurwerk, bespreek en mekaar ondersteun in die toepassing van waarhede wat behandel word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • self ’n getuienis en reputasie van ’n groeiende geloof hê;
 • bereid wees om die leiding van die groep en die fasilitering van die kursus te doen;
 • beskikbaar wees vir ’n twaalf weke verbintenis tot hierdie aanbieding;
 • bereid wees om ’n hulp-fasiliteerder te betrek om die druk te help verlig.

Algemeen: Materiaal wat in die kursus gebruik word is ’n reeks Video’s met meegaande besprekings-materiaal (afhangende van beskikbaarheid). Die kursusmateriaal is slegs in Engels beskikbaar; die fasilitering en besprekings vind gemaklik in Afrikaans plaas. Hierdie kursus word aangebied soos wat die behoefte ontstaan: verkieslik minstens een maal per jaar. Die kursus word oor ’n periode van 12 weke aangebied. Verkieslik moet hierdie aanbieding nie met ander Gemeentelike Veldtogte kompeteer nie.

 

Ouerskap Kursus: Seuns

Hierdie bediening behels die aanbieding van die Video-kursus: Bringing up Boys deur Dr James Dobson.

Visie: Die droom met hierdie kursus is dat elke ouer met seuns in die huis toegerus word om hul seuns groot te maak in die wee van die Here om manne te word wat die Here met hul lewe sal dien.

Die ideaal is dat hierdie kursus in ’n informele huislike atmosfeer aangebied word waar ouers dit as ’n groep saam kan deurwerk, bespreek en mekaar ondersteun in die toepassing van waarhede wat behandel word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees; self ’n seun/seuns in die huis hê/gehad het;
 • bereid wees om die leiding van die groep en die fasilitering van die kursus te doen;
 • beskikbaar wees vir ’n elf weke verbintenis tot hierdie aanbieding;
 • bereid wees om ’n hulp-fasiliteerder te betrek om die druk te help verlig;

Algemeen: Materiaal wat in die kursus gebruik word is ’n reeks Video’s met meegaande besprekings-materiaal (afhangende van beskikbaarheid). Die kursusmateriaal is slegs in Engels beskikbaar; die fasilitering en besprekings vind gemaklik in Afrikaans plaas. Hierdie kursus word aangebied soos wat die behoefte ontstaan; en word oor 'n periode van 11 weke aangebied. Verkieslik moet hierdie aanbieding nie met ander Gemeentelike Veldtogte kompeteer nie.

 

"Hoe om jou Getuienis te deel" Kursus

Hierdie kursus behels die aanbieding van die "Aansteeklike Christen" Video-kursus. Dis oorspronklik in Engels geskryf: "Becoming a Contagious Christian" deur Dr Bill Hybels.

Visie: Die droom met hierdie kursus is dat elkeen in die Gemeente die uitdaging sal aanvaar, en toegerus sal word, om ’n Aansteeklike Christen te wees wat op ’n baie natuurlike en alledaagse manier, in die gewone gang van sy/haar alledaagse lewe ’n getuie vir die Here Jesus sal wees. Die ideaal is dat hierdie kursus in ’n informele huislike atmosfeer aangebied word waar mense dit dit as ’n Kleingroep saam kan deurwerk, bespreek en mekaar ondersteun in die toepassing van waarhede wat behandel word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • ’n passie vir Evangelisasie hê;
 • bereid wees om die leiding van die groep en die fasilitering van die kursus te doen;
 • beskikbaar wees vir ’n ag weke verbintenis tot hierdie aanbieding;
 • bereid wees om ’n hulp-fasiliteerder te betrek om die druk te help verlig.

Algemeen: Materiaal wat in die kursus gebruik word, is ’n reeks Video’s met meegaande besprekings-materiaal. Die Video-aanbieding is in Engels; die res van die materiaal ,fasilitering en besprekings is in Afrikaans. Hierdie kursus word aangebied soos wat die behoefte ontstaan en oor ’n periode van 8 weke aangebied. Verkieslik moet hierdie aanbieding nie met ander Gemeentelike Veldtogte kompeteer nie.

 

Finansiële Toerusting Kursus

Hierdie bediening behels die aanbieding van kursusse, lering en leiding oor Bybelse beginsels vir die bestuur van jou persoonlike finansies.

Hierdie toerusting vind plaas op die mees geskikte metode afhangende van die materiaal wat gebruik word.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat elke persoon in ons Gemeente toegerus sal word om hul finansies volgens die riglyne van die Woord te bestuur.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe Lidmaat wees;
 • self ’n voorbeeld wees van gesonde, Bybelse finansiële bestuur;
 • bereid wees om die leiding van die groep en die fasilitering van die kursus te doen;
 • beskikbaar wees vir ’n twaalf weke verbintenis tot hierdie aanbieding;
 • bereid wees om ’n hulp-fasiliteerder te betrek om die druk te help verlig.

 

Preek Beplanning Span

Jesus het hoofsaaklik deur middel van stories en konkrete illustrasie gepreek en waarhede aan mense oorgedra.

Die boodskappe wat mense dikwels die langste onthou is kinderpreke! Die rede hiervoor is dat dit deurtrek is met illustrasies, dikwels visuele hulpmiddele en praktiese toepassing.

Hierdie bediening behels dan om, in spanverband, saam met Ds Etienne te werk in die beplanning van Preek-reekse. Insette en bydraes word veral benodig in die area van illustrasies, humor, verwysings, aanhalings, uittreksels uit tydskrifte, koerante, en films, gedigte, liedere, dramas, dekor-idees asook getuienisse om die inhoud van ’n Preek nog sterker oor te bring.

Visie: Die droom met hierdie bediening is om die manier waarop die inhoud van ’n beplande boodskap gekommunikeer word, nog meer effektief, en so relevant as moontlik, oor te dra.

(Op ’n persoonlike noot: dis altyd frustrerend dat mense na ’n preek kom met ’n skitterende getuienis, illustrasie of verwysing wat die Boodskap baie beter sou laat kommunikeer het – hierdie is ’n poging dat ons vooraf mense kan betrek en die kommunikasie van die die Woord nog meer effektief en relevant kan oordra. Ds E)

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n intieme verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n meelewende Lidmaat wees;
 • oor die vermoë besit om fyn te luister wat die doel van die boodskap moet wees;
 • die kern van die boodskap kan help toegelig;
 • bereid wees om in spanverband te kan werk;
 • bereid wees om te vergader vir gebed & “brain storming”;
 • kan help met kreatiewe kommunikasie-idees;
 • bereid wees om soms te gaan "huiswerk" doen en bronne te raadpleeg;

Algemeen: Die doel van hierdie bedieningspan is nie om die vermaaklikheidswaarde van ’n preek te verhoog nie, maar om te verseker dat die inhoud so effektief moontlik gekommunikeer word. Hier word ook mense benodig om saam aan ’n biblioteek van illustrasies en materiaal wat in die toekoms gebruik kan word, te bou!

Hierdie is ’n opwindende eksperiment wat hopelik daartoe kan bydra dat ek prediking na ’n volgende vlak kan lig... Help! (Ds E).

 

Preek Aflos Span

Ons het heel moontlik mense in ons Gemeente wat opgelei, toegerus en ontwikkel kan word dat die Here hulle kragtig kan gebruik om ook Sy Woord te verkondig. Daar is dikwels geleentheid op ander plekke (buite ons Gemeente) aan iemand om 'n kort, eenvoudige Woord te bring. Dan gebeur dit een keer in 'n skrikkeljaar dat nie een van ons leraars beskikbaar is om die Woord op ’n Sondag te bedien nie.

Visie: Die droom met hierdie bediening om ’n geleentheid vir lidmate wat hiervoor geroep is, te skep om verder toegerus te word, geleenthede te gee om te ontwikkel en van tyd tot tyd ’n geleentheid te bied om die Woord van die Here hier in ons Gemeente, en/of elders, te bedien.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n intieme verhouding met die Here Jesus hê;
 • ’n aktiewe, meelewende Lidmaat wees;
 • deur die Leiers gekeur word;
 • bereid wees om onder die gesag van die Gemeenteraad te bedien;
 • bereid wees om opleiding te ontvang en toegerus te word;
 • bereid is om aanpassings te maak soos wat daar gevorder word.

Algemeen: Daar is wonderlike geleenthede vir “leke predikers” om Woord in ons gemeenskap te bring. Uitnemende kwaliteit en persoonlike integriteit is hier van die grootste belang. Geen waarborge van ’n gereelde preekbeurt kan gemaak word nie.

 

Doop Gesprek Span

Hierdie bediening behels om met mense gesprekke te voer wat in die Gemeente aangedui het dat hulle belangstel om meer uit te vind rakende die Doop van Gelowiges.

Visie: Om op 'n informele, maar sinvolle wyse met belangstellende gesprek te kan voer rondom die doop op 'n wyse wat mense begelei om tot 'n persoonlike ontdekking te kom van die Bybelse lering aangaande die doop.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • 'n brandende verhouding met die Here Jesus hê;
 • 'n aktiewe lidmaat in die Gemeente wees;
 • kan identifiseer met die wroeginge en vrae van mense rakende die doop;
 • instaat wees om die Bybelse perspektief rakende die doop te verduidelik;
 • bereid wees om na mense se vrae te luister en dit te bevestig;
 • voortdurend besef dat dit slegs die Heilige Gees is wat mense oortuig van die waarheid.

Algemeen: Die doop is vir baie mense 'n baie sensitiewe onderwerp en persone wat by hierdie bediening betrokke raak moet hulle met groot empatie kan begelei - sonder om ander sieninge of tradisies af te kraak. Die uitdaging is nie om mense na 'n spesifieke siening oor te haal nie, maar om hulle te help om self tot 'n ontdekking te kom van die Bybel se siening oor bekering en doop.

 

SHAPE Konsultante Span

Die SHAPE-Analise word van tyd tot tyd in die Gemeente aangebied. Na afloop van hierdie kursus is dit nodig dat daar 'n gesprek met elke individu gevoer word om hulle by te staan om finale gevolgtrekkings te maak aangaande hul eie SHAPE en dan verskeie diens-area opsies as moontlikhede te bespreek.

Visie: Om te verseker dat elkeen wat die SHAPE-Kursus gedoen het, sinvol opgevolg en gehelp word om produktief en bevredigend by 'n bedienings-area betrokke te raak.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • 'n aansteeklike verhouding met die Here Jesus hê;
 • 'n meelewende lidmaat in die Gemeente wees;
 • bereid wees om op hoogte te kom van al die verskeie diens-geleenthede;
 • gemaklik met mense op 'n individuele vlak kan werk;
 • beskikbaar wees om konsultasies van ongeveer 'n uur te behartig;
 • die inligting wat versamel is aan die kantoor deurgee;
 • individuel se informasie met die nodige vertroulikheid kan hanteer;

Algemeen: Hierdie bediening is baie sterk gestruktureerd. Daar word op 'n afspraak-basis gewerk en die gesprek volg 'n definitiewe riglyn. Dit vind slegs plaas nadat 'n SHAPE-Analise aangebied is.

 

Merk jóú Keuse