Kleingroepe is (soos mense), lewende organismes. Kleingroepe smelt soms saam, ontbind, en nuwes word voortdurend geplant!  Wat belangrik is, is dat jy by 'n groep inskakel wat "jou close family" kan wees. Dis saam met hulle wat jy die lewe dieper leef. Saam met hierdie groepie mense kan jou laste gehalveer en jou vreugdes verdubbel word!  Selfs Jesus was deel van 'n kleingroep! Hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig nie?!

Ons wil graag hierdie kwartaal met 'n hele paar nuwe groepe begin - en jy word genooi om dit te kom uitkyk:  dalk is dit die begin van 'n nuwe geestelike avontuur vir JOU!

Kontak gerus ons Kantoor by 017 712 2929 of vul die onderstaande in...


R A A K   B E T R O K K E